In trang

Tuần 47 năm 2019
Từ ngày 18/11/2019 Đến ngày 24/11/2019
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/11/2019)
- Làm việc ở văn phòng - Chấm thi GVDG cấp trường (BGH)   - Làm việc ở văn phòng - Dạy học bình thường  
Thứ Ba
(19/11/2019)
- Làm việc ở văn phòng - Dự tọa đàm ngày nhà giáo Việt nam 20/11 tại PGD (BGH)   - Làm việc ở văn phòng - Dạy học bình thường  
Thứ Tư
(20/11/2019)
- Làm việc ở văn phòng - Dạy học bình thường   - Tổ chức tọa đàm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường - Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường  
Thứ Năm
(21/11/2019)
- Làm việc ở văn phòng - Dạy học bình thường   - Làm việc ở văn phòng - Dạy học bình thường  
Thứ Sáu
(22/11/2019)
- Làm việc ở văn phòng - Dạy học bình thường   - Làm việc ở văn phòng - Dạy học bình thường  
Thứ Bảy
(23/11/2019)
- Nghỉ   - Nghỉ  
Chủ Nhật
(24/11/2019)
- Nghỉ   - Nghỉ