''

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2019

Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:36 11/11/2019  

Tuần 46 năm 2019
Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/11/2019)

- Làm việc ở văn phòng

- Dạy học bình thường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

- Làm việc ở văn phòng

- Dạy học bình thường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Thứ Ba
(12/11/2019)

- Làm việc ở văn phòng

- Dạy học bình thường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

- Làm việc ở văn phòng

- Dạy học bình thường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Thứ Tư
(13/11/2019)

- Chấm thi hội thi GVDG cấp trường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

- Chấm thi hội thi GVDG cấp trường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Thứ Năm
(14/11/2019)

- Chấm thi hội thi GVDG cấp trường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

- Chấm thi hội thi GVDG cấp trường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Thứ Sáu
(15/11/2019)

- Chấm thi hội thi GVDG cấp trường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

- Chấm thi hội thi GVDG cấp trường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Thứ Bảy
(16/11/2019)

- Nghỉ

- Nghỉ

Chủ Nhật
(17/11/2019)

- Nghỉ

- Nghỉ