''

Ngày 13 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:01 09/12/2019  

Tuần 50 năm 2019
Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(09/12/2019)

- Làm việc ở văn phòng

- Dạy học bình thường

- Làm việc ở văn phòng

- Dạy học bình thường

Thứ Ba
(10/12/2019)

- Làm việc ở văn phòng

- Thanh tra toàn diện

- Làm việc ở văn phòng

- Dạy học bình thường

Thứ Tư
(11/12/2019)

- Làm việc ở văn phòng

- Thanh tra toàn diện

- Làm việc ở văn phòng

- Dạy học bình thường

Thứ Năm
(12/12/2019)

- Làm việc ở văn phòng

- Thanh tra toàn diện

- Làm việc ở văn phòng

- Dạy học bình thường

Thứ Sáu
(13/12/2019)

- Làm việc ở văn phòng

- Kiểm tra các hoạt động của giáo viên

- Làm việc ở văn phòng

- Kiểm tra các hoạt động của giáo viên

Thứ Bảy
(14/12/2019)

- Nghỉ

- Nghỉ

Chủ Nhật
(15/12/2019)

- Nghỉ

- Nghỉ