''

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ nhà trẻ

Tổ nhà trẻ

Cập nhật lúc : 11:18 03/04/2015  

tổ

Điện thoại: Email:

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây

- Nhà trường có các tổ chuyên môn: Tổ mẫu giáo lớn, tổ mẫu giáo nhỡ, tổ mẫu giáo nhỏ, tổ nhà trẻ và tổ văn phòng được thành lập ra ra quyết định hằng năm

Tổ trưởng khối 5-6 tuổi

Trần Thị Thoan

Đại học

01679480945

Tổ trưởng khối 4-5 tuổi

Nguyễn Hồ Hải Tâm

Đại học

01224596173

Tổ trưởng khối 3-4 tuổi

Võ Thị Thu

Cao đẳng

01654786777

Tổ trưởng khối nhà trẻ

Phan Thị Nhung

Cao đẳng

0975175695

 

Tổ trưởng văn phòng

Nguyễn Thị Lệ Xuân

Trung cấp

01656894436

 

Tổ phó:PNguyễn Thị Hương Chuyên môn: Cao đẳng mầm non Lĩnh vực phụ trách: Tổ phó tổ 3-4 tuổi

Tổ phó:Phạm Thị Xuyến Chuyên môn: Cao đẳng mầm nonLĩnh vực phụ trách: Tổ phó tổ nhà trẻĐiện thoại:0988524797.

Tổ phó tổ văn phòng: Nguyễn Thị Liệu  điện thoại: 0978717072 Email: Lieupro.90@gmail.com

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
     

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo QĐ số …./QĐ-HĐQ ngày 01/8/2014)

 

1. Tổ nhân viên khối hành chính gồm có 07 thành viên

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 
NHIỆM VỤ

 

 

01

 

Nguyễn Thị Lệ Xuân

 

Y tế

 

Tổ trưởng

 

 

02

 

Nguyễn Thị Liệu

 

Văn thư

 

Phó tổ trưởng

 

03

Trương Thị Thiên

Hiệu trưởng

Tổ viên

 

04

 

Nguyễn Thị Lan

 

Kế toán

 

Tổ viên

 

05

 

Phạm Thị Quỳnh Trang

 

Cấp dưỡng

 

Tổ viên

 

06

 

Nguyễn Thị Hồng

 

Cấp dưỡng

 

Tổ viên

 

07

 

Phạm Văn Hảo

 

Bảo vệ

 

Tổ viên

2. Tổ chuyên môn khối Nhà trẻ gồm có 06 thành viên

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 
NHIỆM VỤ

 

 

01

 

Phan Thị Nhung

 

 

Giáo viên

 

Tổ trưởng

 

 

02

 

Phạm Thị Xuyến

 

Giáo viên

 

 

Tổ phó

 

 

03

 

Trần Thị Hiền

 

Giáo viên

 

Tổ viên

 

04

 

Trần Thị Thương

 

Giáo viên

 

 

Tổ viên

 

05

 

Nguyễn Thị Danh

 

Giáo viên

 

 

Tổ viên

 

06

 

Bùi Thị Giàu

 

Giáo viên

 

 

Tổ viên

 

3. Tổ chuyên môn khối Mầm gồm có 05 thành viên

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 
NHIỆM VỤ

 

 

01

 

Nguyễn Thị Hương

 

 

Giáo viên

 

Tổ trưởng

 

 

02

 

Trần Thị Trang

 

P. Hiệu trưởng

 

Tổ viên

 

03

 

Nguyễn Thị Minh Thư

 

Giáo viên

 

 

Tổ viên

 

04

 

Huỳnh Thị Đoan Trang

 

Giáo viên

 

Tổ viên

 

05

 

Dương Thị Thương

 

Giáo viên

 

 

Tổ viên

 

4. Tổ chuyên môn khối Chồi gồm có 05 thành viên

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 
NHIỆM VỤ

 

 

01

 

Nguyễn Hồ Hải Tâm

 

 

Giáo viên

 

Tổ trưởng

 

 

02

 

Võ Thị Thu

 

Giáo viên

 

 

Tổ viên

 

03

 

Nguyễn Thị Gấm

 

Giáo viên

 

Tổ viên

 

04

 

Nguyễn Thị Thanh Hòa

 

Giáo viên

 

 

Tổ viên

 

 

 

 

5. Tổ chuyên môn khối Lá gồm có 05 thành viên

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 
NHIỆM VỤ

 

 

01

 

Trần Thị Thoan

 

 

Giáo viên

 

Tổ trưởng

 

 

02

 

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

 

PTCM

 

Tổ viên

 

03

 

Tô Thị Thu Sương

 

Giáo viên

 

 

Tổ viên

 

04

 

Lê Hoàng Nhật Mai

 

Giáo viên

 

Tổ viên

 

05

 

Nguyễn Thị Mi Mi

 

Giáo viên

 

 

Tổ viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Số lượt xem : 631