''

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 09:51 01/04/2013  

GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG MẦM NON

  Trường mầm non Hoa Đỗ Quyên nằm ở trung tâm Thị Trấn Khe Tre, trường được thành lập năm 1994 trên cơ sở sát nhập trường mầm non Thị Trấn và trường mầm non Nam Đông.

Trường có tổng diện tích 3.389 m với 11 lớp học tổng số học sinh 359 em, tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường 31 người, trong đó: Quản lý 03, giáo viên 22, nhân viên 06; trình độ trên chuẩn 27, trình độ chuẩn 02; biên chế 25, hợp đồng 02. Trường có Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng Ủy Thị Trấn Khe Tre, Chi bộ liên tục đạt danh hiệu " Chi bộ trong sạch vững mạnh" Đáp ứng yêu cầu trường mầm non trọng điểm của huyện.

 Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế của Thị Trấn ngày một đi lên, trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, quan tâm chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục và đào tạo về lĩnh vực chuyên môn, sự hổ trợ của ban đại diện cha mẹ học sinh. Vì thế, công tác dạy học của nhà trường ngày một đi lên. Mỗi năm trường có nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, trường được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 vào ngày 02 tháng 7 năm 2007, được bộ giáo dục tặng cờ thi đua. Trường tiếp tục phấn đấu xây dựng đạt chuẩn gia mức độ 2 trong năm học 2016 - 2017. Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường có ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề, luôn phát huy tinh thần làm chủ tập thể, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với sự quan tâm lãnh đạo các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình phát triển nhà trường.

 Trong những năm qua nhà trường đã có những thành tích sau:  

* Năm học 2007-2008: Được công nhận danh hiệu: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, tại Quyết định số: 1722/QĐ-TTg ngày 26/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

* Năm học 2008-2009: Được công nhận danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc, tại Quyết định số: 2302/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh Thùa Thiên Huế.

* Năm học 2009-2010: Được công nhận danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến tại Quyết định số: 433/QĐ-UBND huyện ngày 22/7/2010 của UBND huyện Nam Đông.

* Năm học 2010-2011: Được công nhận danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc, tại Quyết định số: 1795/QĐ-UBND ngày 03/9/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, tại Quyết định số 1795/QĐ UBND ngày 03/9/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Năm học 2011-2012: Được công nhận danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến, tại Quyết định số: 1006/QĐ-UBND huyện ngày 17/10/2012 của UBND huyện Nam Đông.

* Năm học 2012-2013: Được công nhận danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến.

* Năm học 2013-2014: Được công nhận danh hiệu: Tập thể lao động Xuất sắc

* Năm học 2014-2015: Được công nhận danh hiệu: Tập thể lao động Xuất sắc

* Năm học 2015-2016: Được công nhận danh hiệu: Tập thể lao động Xuất sắc, Cờ Thi đua của UBND tỉnh

 

 

 

 

Số lượt xem : 2696